krakow.lets.pl

!!! DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA - czytaj info !!!

Co to jest LETS?

LETS to system wymiany bezgotówkowej od przeszło 20 lat funkcjonujący w wielu krajach. Skrót LETS może być rozumiany na wiele sposobów,m.in. Local Exchange Trading System (czyli Lokalny System Wymiany Handlowej) lub Local Employment and Trading System (Lokalny System Zatrudnienia i Handlu). W Polsce skrót LETS rozwija się na dwa sposoby: Lokalną Ekonomię Tworzymy Sami, bądź: Lokalne Ekonomie Towarowo-Spółdzielcze.

Pierwszy system LETS powstał w 1983 roku w Courtenay w Kanadzie z inicjatywy Michaela Lintona. W drugiej połowie lat 80. oraz w latach 90. LETS zaczął szybko rozprzestrzeniać się na całym świecie. Metoda Lintona popularna jest obecnie w takich krajach, jak Kanada, USA, Wielka Brytania, Australia, Nowa Zelandia, Niemcy, Holandia, czy Argentyna. Liczba systemów na całym świecie przekroczyła już 2000. W Polsce od połowy lat 90. można zaobserwować rosnące zainteresowanie LETS-ami oraz szereg mniej lub bardziej udanych prób budowania alternatywnej ekonomii. Dotychczas LETS-y działały, bądź działają m.in. w Wałbrzychu, Poznaniu, Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku, Białymstoku, Łodzi.

LETS-em nie można oczywiście w 100% zastąpić systemu pieniężnego – zresztą nie takie jest założenie. LETS jest uzupełnieniem systemu opartego na państwowej walucie i jako taki doskonale się sprawdza w różnych warunkach. Lokalny System Wymiany Handlowej pomaga zarówno ludności rolniczych miejscowości Nowej Zelandii, jak i mieszkańcom stolicy Australii. Jest doskonałym sposobem na polepszenie warunków życiowych bezrobotnych i biednych, ale może także przydać się drobnym przedsiębiorcom. Sprawdza się zarówno w państwach o dobrze prosperujących gospodarkach, jak i w krajach rozwijających się. Oczywiście uczestnictwo w LETS wymaga pewnej kreatywności i aktywności, ale na pewno może stanowić świetną ekonomiczną alternatywę dla wielu osób, a także całych społeczności lokalnych, także w Polsce, także w Krakowie.

sponsorzy   |   partnerzy   |   kontakt