krakow.lets.pl

!!! DZIAŁALNOŚĆ ZAWIESZONA - czytaj info !!!

Zasady działania LETS KRAKÓW:

Rdzeniem systemu jest baza danych zawierająca informacje o użytkownikach systemu, usługach, bądź towarach przez nich udostępnianych, o ich potrzebach oraz o ich stanie konta. Dzięki istnieniu takiej bazy ofert i potrzeb uczestnicy mogą kontaktować się ze sobą i zaspokajać własne potrzeby ekonomiczne oraz nawiązywać nowe znajomości. Środkiem płatniczym używanym w systemie są punkty, których na początku każdy z użytkowników ma na swoim koncie zero. Punkty mają odpowiednik w prawdziwej walucie (1 punkt = 1 zł), co znacznie ułatwia obliczanie punktowej wartości danej usługi, czy towaru. Po dokonaniu transakcji osoba, która była "biorcą", przelewa na konto "dawcy" umówioną ilość punktów. W ten sposób usługodawca "zarabia" umówioną ilość punktów, a usługobiorca "traci" taką samą ilość punktów – bilans całego systemu cały czas wynosi zero. Każdy uczestnik LETS może zaciągać kredyt o wartości 100 punktów – można mieć ujemny stan konta. Osoba która dojdzie do tej "dolnej granicy" nie może przelewać punktów na konta innych użytkowników. Każdy użytkownik co miesiąc ponosi opłatę w wysokości jednego punktu na rzecz systemu. Punkty będą odpisywane 1 dnia każdego miesiąca. Osoba która nie logowała się przez rok może zostać usunięta. Materiały nielegalne, oferty nieobyczajne i żarty nie będą akceptowane.

LETS nie jest oczywiście sztywnym systemem w którym uczestnicy nie mają na nic wpływu. Zasady na jakich funkcjonuje sieć zalezą od wszystkich użytkowników. Decyzje o zmianach będziemy podejmować demokratycznie: po wstępnej rozmowie na forum administrator będzie wysyłał wszystkim zarejestrowanym wiadomość z ankietą dotyczącą danego problemu. Każdy uczestnik będzie miał dwa tygodnie na podjęcie decyzji i odpowiedź. Zmiany będą wprowadzane na podstawie zwykłej większości głosów.

Jak się zarejestrować?

Na początku musisz kliknąć w menu po lewej stronie przycisk "Rejestracja". Na pierwszej stronie formularza rejestracyjnego należy podać imię, nazwisko, telefon, e-mail a także wymyślony przez siebie login i hasło. Po wpisaniu tych danych klikasz przycisk "Krok 2". Na drugiej stronie zobaczysz rubryki do wpisania "towarów": ofert bądź potrzeb - żeby zarejestrować się w systemie trzeba podać co najmniej jedną potrzebę i co najmniej jedną ofertę. Nie ma znaczenia czy zaczniesz od określenia swojej oferty czy potrzeby. Po wpisaniu jednego i kliknięciu przycisku "Dalej" ta sama strona otwiera się ponownie - wówczas wpisujesz drugi rodzaj "towaru". Towar zostanie zatwierdzony, gdy określisz rodzaj (oferta albo potrzeba), wybierzesz kategorię (jeśli nie ma odpowiedniej kategorii należy ustawić "inne") i nazwę. Należy również podać krótki opis i cenę. Po podaniu jednej oferty i jednej potrzeby i kliknięciu "Dalej" system przekierowuje użytkownika na stronę, na której można dodawać kolejne "towary" bądź zakończyć rejestrację. Po kliknięciu przycisku "Zakończ" zaczyna się procedura weryfikacyjna. Najpierw użytkownik dostaje e-mail ze specjalnym linkiem do strony na którą trzeba wejść. Potem administrator telefonicznie potwierdza dane osobowe danego użytkownika kończąc w ten sposób całą procedurę. Po tych wszystkich zabiegach jesteś już w pełni zarejestrowanym uczestnikiem krakowskiego LETS. Możesz dodawać bądź usuwać "towary", przeglądać oferty i potrzeby innych użytkowników, kontaktować się z nimi i oczywiście dokonywać transakcji.

W razie pytań prosimy kontaktować się z administratorem: krakow@krakow.lets.pl; GG: 1183318; tel: 662066905

sponsorzy   |   partnerzy   |   kontakt